Kontakt
☎ 414 114 014
✉ info@akofficesro.cz

Nabídka služeb

 

ÚČETNICTVÍ

 • vedení účetnictví /daňové evidence
 • účetní poradenství – tj. poradenství v oblasti účetnictví, účtování apod.
 • externí dohled nad účetnictvím
 • zpracování účetní závěrky včetně přílohy
 • zpracování účetních sestav a výkazů (ročně i měsíčně)
 • zpracování a úprava vnitropodnikových směrnic
 • přechod z daňové evidence na účetnictví a naopak
 • vedení účetnictví konkurzů a likvidací
 • rekonstrukce účetnictví
 • provedení inventarizace
 • účetní audit
 • zastupování na úřadech
 • zpracování pravidelných měsíčních reportů
 • přebírání dokladů u nás nebo ve vaší firmě

MZDOVÁ AGENDA

 • zpracování mezd, vedení mzdového účetnictví
 • personální agenda
 • zajištění mzdových povinností spojených se zpracováním mzdové agendy

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

 • příprava podkladů pro daňové přiznání – všechny druhy daní (i jednorázově)
 • daňová optimalizace
 • daňové plánování
 • daňový audit
 • zastupování na úřadech

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

 • zpracování finančních a ekonomických analýz
 • zpracování analýz ziskovosti a návratnosti investic
 • doporučení plynoucí ze zpracovaných analýz

MANAŽERSKÉ PORADENSTVÍ

 • poradenství začínajícím podnikatelům
 • personalistika, revize pracovních pozic
 • nastavení procesů ve firmě a další

DALŠÍ SLUŽBY

 • zakládání společností
 • likvidace společností